MEDIUM


MEDIAL COACHNING

Medial Coaching en samtalsform där jag jobbar tillsammans med mina Guider för att kunna se vad som håller dig tillbaka i livet. Jag har skapat Coachningen utifrån delar av Drömterapin och de samtal som jag har haft genom åren med klienter. I coachningen blandar jag samtal, där du får titta på olika mönster och situationer utifrån de problem som du upplever i ditt liv.


För att kunna hjälpa dig på ett djupare plan, använder jag djupmeditationer som låter dig hela dig själv i dina olika delar. Här jobbar vi med dina olika delpersonligheter, dina inre barn som är delar av dig från du var liten till den du är idag.


Många av oss har ingen där att bolla problem med och ofta vill vi inte lasta över dem på våra vänner utan vi bär dem tills de blir oöverstigliga för oss att hantera. Därför är ett samtal med coachning väldigt värdefullt, du behåller dina vänner och kan glädjas med dem och ni kan lyssna på varandra i det ni orkar med. Samtidigt får du en chans till att både se dig själv och skapa förändring.

Det är genom, coachande samtal, där jag använder min medialiet och ledda djupmeditationer. Som jag kan stödja dig, ge dig personlig utveckling och lösa upp blockeringar.

Du får här hjälp till läkning på det mentala och fysiska planet.

Ofta visar det sig under denna stund att du hittar din väg, din vilja att gå vidare.


Skulle du vilja finns möjlighet till att boka upp en Spirituell healing efter coachningen.

MEDIAL RÅDGIVNING


Jag förmedlar var du just nu befinner dig i livet, vad du behöver titta på och vart vi ser dig vara på väg, självklart kan du ställa frågor och spela in hela vårt samtal.


TAROT

Intuitivt och tillsammans med mina andliga Guider använder jag mina tarotkort. Genom det som kommer fram kan du få vägledning i ditt liv.

Korten ger dig en möjlighet att följa det som jag ser och förmedlar till dig.

Vi samtalar om det som kommer upp och du kan känna ett stöd i livet. Jag ser gärna att du spelar in för ditt fortsätta växande.

MEDITATION OCH MINDFULNESS


Sedan nästan tjugo år håller jag meditationskurser för människor välbefinnande och personliga utveckling. Det är verkligen en ära att få växa tillsammans och att se en annan person hitta sig själv på djupet.


Under mina kurser så lär jag ut olika tekniker för att meditera på allt ifrån andningen till ett stilla varande. Jag leder meditationerna tillsammans med min Andlig Guider. Det gör att det är väldigt få utav mina meditationer som återkommer utan varje meditation anpassas till deltagare och syfte.


Under årens lopp har jag tränat Mindfulness på olika sätt och det är idag införlivat i mitt liv och mitt arbete. Så när du kommer till mig för att återfå hälsa, släppa stress eller hitta dig själv så finns alltid tanken på Mindfulness närvarande och det är faktiskt så skulle jag vilja säga ett totalt krav på mig för att kunna jobba att jag är i närvaro med det jag gör. 
Detta delar jag med dig på det bästa sätt jag kan.


Under mitt liv har naturen varit en så självklar plats och jag älskar varje träd, gräs, sten och djur ja, varje andetag ute i naturen. Detta ledde mig till att på mina kurser låta deltagarna få lära sig om trädens och marken energi hur vi kan ta till oss den och också dela vår energi med träden. Släppa taget om känslor som vi bär på inombords och få uppleva en befrielse bara genom att medvetet stanna i gemenskap med ett träd.


Så ett Skogsbad med mig ger dig många nya dimensioner och upplevelser som du kan ta med dig genom livet.


 

PRIVAT SEANS

Vid en Privat Seans, kommer du enskilt till ett samtal med någon från andra sidan, som har lämnat jordelivet.


Du kan be om att få tala med någon specifik, men det är inget som jag kan lova. 


Ibland är den själ som kommer en avlägsen släkting, vän, arbetskollega, granne eller skolkamrat.


Då är det budskapet som är det viktiga och förståelsen till att livet går vidare.


Är ni flera ur en familj eller släkt som önskar en Privat seans, går det bra att komma gemensamt.


Under seansen går det bra att ställa frågor till den själ som kommit.


Här kommer ni till det tända ljuset, den stilla musiken (om ni vill) och till lugnet. Med kärlek

Greenleaves Andersson

För att boka ring 0735-890854 eller maila greenleaves.andersson@telia.com