I mitt arbete jobbar jag både med, personliga besök och via webben med Zoom, vilket gör att jag kan arbeta både i Sverige och andra länder. Undrar du över något sänd mig ett mail, så får du ett svar. Bokar mig gör du via telefon eller mail.

I do my work both thru personal meetings and by the webb on Zoom. This makes it possible for me to work all over Sweden, as well as in other countries. If you want to make a reservation, or  wonder about something, please contact me through the mobile, phone or email.

 

Phone number: 0735-890854 - 0477-20223

 

Email: greenleaves.andersson@telia.com

 

 

Öppet tider/ Opening hours

Måndag/Monday:    09.00 - 18.00

Tisdag/Thuesday:  09.00 - 20.00

Onsdag/Wednesday: 09.00 - 18.00

Torsdag/Thursday: 09.00 - 18.00

Fredag/Friday:    09.00 - 18.00

Namn*
Meddelande*
E-postadress*

Gällande regler GDPR

GDPR, General Data Protection Regulation 2018-/ Personuppgifts användning och hantering HJÄRTAT´S LIVSHARMONI DUNSHULT, GRÖNALUND 362 95 URSHULT.

Mailadresser och Kunduppgifter sparas vid längre tids kontakt - Raderas efter 6 mån eller vid årets avslut, efter avslutad kundrelation.

Journaler förs separat - Vid avslutade behandlingar, borttages journalen, 1 år efter avslutad kundrelation.

Fallbeskrivningar skrivs utan personliga uppgifter med enbart första bokstaven i för och efternamn - Sparas enbart i lärande syfte- Borttages efter 2 år.

Leverantörsinformation sparas 1 år- Därefter raderas eller slängs informationen. Avtal sparas separat - Raderas vid årets slut om avtalet löpt ut.

Rutiner Mail och kunduppgifter gås igenom två gånger per år. Journaler gås igenom varje månad. Leverantörsinformation gås igenom varje månad. Avtal gås igenom en gång om året.

INGA PERSONUPPGIFTER ELLER UPPGIFTER AV ANNAN ART LÄMNAS VIDARE TILL ANNAN PART.

Vid önskan om att få ut egna lagrade, personuppgifter; Kontakta Greenleaves Andersson via telefon; 0477-202 23, eller via email, andersson.greenleaves@gmail.com Svar lämnas via email.

Följande gäller fr o m 20180508

För ömsesidig respekt Greenleaves Andersson