Diplomerade Spirituella Healers vid Hjärtat´s Livsharmoni Lisa Palm Tolg, Lädja Småland Diplomerad 2019 Görel Korner Väckelsång, Småland Diplomerad 2021 AnnLouise Persson Diplomerad 2021 Växjö Personerna på bilderna, är de elever som har gått utbildningen i Spirituell Healing och fått diplom. Under bilderna ser du namn och var dom verkar i Sverige. Jag kan varmt rekommendera var och en av dem. Med kärlek Greenleaves Andersson