Olika Shamanska tekniker för helande

Min väg till shamanskt arbete i ljuset En resa in i enkelhet, avskalat och nära.

I centrum är Moder Jord med alla hennes delar. Kärleken till naturen, till djuren, haven, sjöarna, himlen alla växter och våra berg. Är min väg till denna del av livet.

Närheten i hjärtat, som föds vid beröring, vid en stilla stund under granens kvistar eller mossans mjuka strån under mina fötter.

Djurens villkorslösa kärlek till oss när vi vågar möta dom. Deras önskan om vårt välmående är gränslös.

När Mångudinnan dansar över vattenytan med sina silvertrådar och vi i vår feminia del kan ta emot hennes kraft. Då lever vi i styrka.

För mig är det naturen som är helaren och det enda vi behöver göra är att stanna upp, för naturen är vår trädgård, vår stig, vårt väsen.

Som mina guider sa en gång - Du vet det är enkelt "Gud bär - Gudinnan när" med dom orden fick dom mig att förstå att allting i universum är samskapat och att det är så det måste vara.

Vi människor har att lära oss samarbete utifrån varje människas bästa förutsättningar och egenskaper, istället för att se oss kvinnor och män, som olika värda, förstå samverkan och införliva det i våra liv.

Så när jag nu arbetar med Kraftdjuren, med Vinden, Väderstrecken, Mångudinnan, Fader Himmel, Moder Jord, Mina Guider (som vanligt) med dom olika Lineage, mina Stjärnsystrar och Stjärnbröder, med Galaxerna, olika dimensioner och så mycket mer. Är det med alltet som jag jobbar, med Gud och Gudinnan, Den Stora Anden, med det vi ser och inte ser, med det vi känner och inte känner.

I Tacksamhet och kärlek möter jag livet, precis som jag föddes en gång.

Som Shaman, finns som i övriga livet så många olika vägar.Men något som alltid ingår är de älskade växterna som är fantastiska och oavsett sort och art så finns de här för att hjälpa både oss och djuren på olika sätt.

Örtmedicin är en riktigt bra kunskap och mycket utav den fick jag lära mig när jag gick min trädgårdsmästarutbildning i Tvååker och min Aromaterapeututbildning i Stockholm, men jag har även en grundkurs i Örtmedicin. 

Utbildningen är skapad utifrån Shamanen, Psykologen och Antropologen, Alberto Villoldos utbildning som sker genom The Four Wind Society.

Lisa Kock som är min lärare, Björn Branth min hjälplärare dom verkar i Stockholm på, AYNI. Båda är utbildade av Alberto Villoldo.

 

Shamansk Healing

Genom Shamansk Healing får du som klient en möjlighet till att förlösa olika former utav tung energi.

Det kan vara dina tankar som är negativa och skapar kaos i din kropp, det kan vara andra människors negativa påverkan på dig som gör att du t.ex. känner dig liten, rädd, håglös och maktlös. Kanske har du varit med om trauman i ditt liv, som satt sig hårt i din kropp och gjort att du velat fly ifrån situationen.

Vi arbetar med olika tekniker under en Shamansk Healing:

Illuminationsprocessen:

Detta är själva grunden i den Shamanska healingen, under tiden som du får healingen kan jag komma att utföra olika tekniker, beroende på vad du som person behöver.

Extraktion:

Här drar vi ut tung energi eller släpper ut energi som har fastnat i ditt aurafält eller kropp.

Soul retrieval:

 Här får du möjligheten till att återhämta en själsdel av dig själv som av olika anledningar har stannat i ålder. Det kan vara ett trauma eller en stark känsla t.ex. övergivenhet, sorg, ilska, att inte duga m.m. som är anledningen till att den delpersonligheten utav din själ har valt att gömma sig eller dö.

När du så väl återfår den delen utav dig själv, kommer känslan utav att vara mer hel och du vet vem delen är när den väl återvänder.

Under en Shamansk healing händer det ofta att ett Kraftdjur kommer fram som vill ge dig utav sin kraft, kunskap och styrka. Något som ofta känns underbart och stärkande för dig som människa.

Det går även att boka en Extraktion eller en Soul retrieval som separata healingbehandlingar då du känner att det är just detta som du behöver och vill ha.

En Shamansk Healing ger jag både som Kontakthealing och Distanshealing, beräkna ca 2 timmar, inklusive samtal efteråt.