Min väg till shamanskt arbete

En resa in i enkelhet, avskalat och nära. I centrum är Moder Jord med alla hennes delar. Kärleken till naturen, till djuren, haven, sjöarna, himlen alla växter och våra berg. Är min väg till denna del av livet.

Närheten i hjärtat, som föds vid beröring, vid en stilla stund under granens kvistar eller mossans mjuka strån under mina fötter. 

Djurens villkorslösa kärlek till oss när vi vågar möta dom. Deras önskan om vårt välmående är gränslös. 

När Mångudinnan dansar över vattenytan med sina silvertrådar och vi i vår feminia del kan ta emot hennes kraft. Då lever vi i styrka.

För mig är det naturen som är helaren och det enda vi behöver göra är att stanna upp, för naturen är vår trädgård, vår stig, vårt väsen.

Så när jag nu skall arbeta med Kraftdjuren, med vinden, väderstrecken, Mångudinnan, Fader Himmel, Moder Jord, Mina Guider (som vanligt) med dom olika Linegaen, mina Stjärnsystrar och Stjärnbröder, med Galaxerna, olika dimensioner och så mycket mer.

Är det med alltet som jag jobbar, med det vi ser och inte ser, med det vi känner och inte känner. I Tacksamhet och kärlek möter jag livet, precis som jag föddes en gång.

Utbildningen är skapad utifrån Shamanen, Psykologen och Antropologen, Alberto Villoldos utbildning som sker genom The Four Wind Society.

Lisa Kock som är min lärare, verkar i Stockholm på New Swedish Medicin. Hon är utbildad av Alberto och arbetar numera tillsammans med honom på olika håll i världen.

Jag ser detta som mitt första fotsteg in i denna värld.

På frågan om varför jag väntat så länge - jag gillar att vaken, opåverkad av någonting annat än livet- ta mig an min dag.  Så ja, jag är en fullständigt öppen själ, utan läran om växter annat än för läkning. Så skönt, så härligt, så underbart är livet i sig, att vi bäst möter det precis som vi är, i ljus och mörker, i smärta och glädje. Då kan vi mycket lättare hjälpa varandra och oss själva.

Med kärlek

Greenleaves Andersson

Shamansk Healing

Genom Shamansk Healing får du som klient en möjlighet till att förlösa olika former utav tung energi. Det kan vara dina tankar som är negativa och skapar kaos i din kropp, det kan vara andra människors negativa påverkan på dig som gör att du t.ex. känner dig liten, rädd, håglös och maktlös.

Vi arbetar med olika tekniker under en Shamansk Healing:

Illuminationsprocessen 

Detta är själva grunden i den Shamanska healingen, under tiden som du får healingen kan jag komma att utföra olika delar, beroende på vad du som person behöver. 

Extraktion - Här drar vi ut tung energi eller släpper ut energi som har fastnat i ditt aurafält eller kropp. 

Soul retrieval - Här får du möjligheten till att återhämta en själsdel av dig själv som av olika anledningar har stannat i ålder. Det kan vara ett trauma eller en stark känsla t.ex. övergivenhet, sorg, ilska, att inte duga m.m. som är anledningen till att den delpersonligheten utav din själ har valt att gömma sig eller dö. När du så väl återfår den delen utav dig själv, kommer känslan utav att vara mer hel och du vet vem delen är när den väl återvänder.

 Under en Shamansk healing händer det ofta att ett Kraftdjur kommer fram som vill ge dig utav sin kraft, kunskap och styrka. Något som ofta känns underbart och stärkande för dig som människa.

Det går även att boka en Extraktion eller en Soul retrieval som separata healingbehandlingar då du känner att det är just detta som du behöver och vill ha.

 En Shamansk Healing ger jag både som Kontakthealing och Distanshealing, beräkna ca 2 timmar, inklusive samtal efteråt.

 

Kostnad 1400kr - Betalning kan ske på plats med kontater, med kort eller

Swish till 1230294496. På distans gäller Swish.