Min väg till shamanskt arbete i ljuset

En resa in i enkelhet, avskalat och nära. I centrum är Moder Jord med alla hennes delar. Kärleken till naturen, till djuren, haven, sjöarna, himlen alla växter och våra berg. Är min väg till denna del av livet.

Närheten i hjärtat, som föds vid beröring, vid en stilla stund under granens kvistar eller mossans mjuka strån under mina fötter. 

Djurens villkorslösa kärlek till oss när vi vågar möta dom. Deras önskan om vårt välmående är gränslös. 

När Mångudinnan dansar över vattenytan med sina silvertrådar och vi i vår feminia del kan ta emot hennes kraft. Då lever vi i styrka.

För mig är det naturen som är helaren och det enda vi behöver göra är att stanna upp, för naturen är vår trädgård, vår stig, vårt väsen.

Som mina guider sa en gång - Du vet det är enkelt "Gud bär - Gudinnan när" med dom orden fick dom mig att förstå att allting i universum är samskapat och att det är så det måste vara. Vi människor har att lära oss samarbete utifrån varje människas bästa förutsättningar och egenskaper, istället för att se oss kvinnor och män, som olika värda, förstå samverkan och införliva det i våra liv.

Så när jag nu skall arbeta med Kraftdjuren, med vinden, väderstrecken, Mångudinnan, Fader Himmel, Moder Jord, Mina Guider (som vanligt) med dom olika Lineage, mina Stjärnsystrar och Stjärnbröder, med Galaxerna, olika dimensioner och så mycket mer.

Är det med alltet som jag jobbar, med Gud och Gudinnan, Den Stora Anden, med det vi ser och inte ser, med det vi känner och inte känner. I Tacksamhet och kärlek möter jag livet, precis som jag föddes en gång.

Som Shaman finns som i övriga livet så många olika vägar. Jag har i min väg valt att helt avstå från Växtdroger utav olika slag, vilket kan omnämnas när man talar om Shamanism. Vilket också har varit det som gjort mig så tveksam, så fundersam. Men vi har alla vårt eget val, vår egen väg både in och igenom olika saker. Min är att stå stark i det som är viktigt för mig, att i den mån det går alltid vara mig själv, göra det jag vill och genom det uppleva äkta frihet och då måste det för mig bli utan någon form av påverkan av droger oavsett varifrån dom kommer. Därför känns det så härligt att hitta en utbildning till Shaman där ingenting sådant användes. Så jag äntligen kunde jag hitta mig själv och min väg in.

Till dig som funderar över detta, om det gäller alla växter, så givetvis inte. Under Shamanismens gång har bara Shamaner i olika kulturer haft tillgång till dessa växter och då bara för ceremoniella tillfällen. De är ingen lek, utan det krävs verkligen kunskap om växter. För mig är detta enda stället du kommer att läsa eller höra om denna del. Jag skriver för att jag vill att var och en av oss, gör oss medvetna om våra val och att vi faktiskt vad det än gäller kan ha vår egen ståndpunkt. Vi måste inte gilla allt eller göra exakt som någon annan.

Dom älskade växterna är fantastiska och oavsett sort och art så finns de här för att hjälpa både oss och djuren på olika sätt.

Örtmedicin är en riktigt bra kunskap och mycket utav den fick jag lära mig när jag gick min trädgårdsmästarutbildning i Tvååker och min Aromaterapeututbildning i Stockholm. För mig räcker det att veta att all närvaro, all kunskap vilar inom mig och att om jag saknar något kan jag i bön be, för mig själv och andra.

Utbildningen är skapad utifrån Shamanen, Psykologen och Antropologen, Alberto Villoldos utbildning som sker genom The Four Wind Society.

Lisa Kock som är min lärare, Björn Branth min hjälplärare dom verkar i Stockholm på New Swedish Medicin. Båda är utbildade av Alberto Villoldo.

 

Med kärlek

Greenleaves Andersson

Shamansk Healing

Genom Shamansk Healing får du som klient en möjlighet till att förlösa olika former utav tung energi. Det kan vara dina tankar som är negativa och skapar kaos i din kropp, det kan vara andra människors negativa påverkan på dig som gör att du t.ex. känner dig liten, rädd, håglös och maktlös.

Vi arbetar med olika tekniker under en Shamansk Healing:

Illuminationsprocessen 

Detta är själva grunden i den Shamanska healingen, under tiden som du får healingen kan jag komma att utföra olika delar, beroende på vad du som person behöver. 

Extraktion - Här drar vi ut tung energi eller släpper ut energi som har fastnat i ditt aurafält eller kropp. 

Soul retrieval - Här får du möjligheten till att återhämta en själsdel av dig själv som av olika anledningar har stannat i ålder. Det kan vara ett trauma eller en stark känsla t.ex. övergivenhet, sorg, ilska, att inte duga m.m. som är anledningen till att den delpersonligheten utav din själ har valt att gömma sig eller dö. När du så väl återfår den delen utav dig själv, kommer känslan utav att vara mer hel och du vet vem delen är när den väl återvänder.

 Under en Shamansk healing händer det ofta att ett Kraftdjur kommer fram som vill ge dig utav sin kraft, kunskap och styrka. Något som ofta känns underbart och stärkande för dig som människa.

Det går även att boka en Extraktion eller en Soul retrieval som separata healingbehandlingar då du känner att det är just detta som du behöver och vill ha.

 En Shamansk Healing ger jag både som Kontakthealing och Distanshealing, beräkna ca 2 timmar, inklusive samtal efteråt.

 

Kostnad 1400kr - Betalning kan ske på plats med kontater, med kort eller

Swish till 1230294496. På distans gäller Swish.