Gällande regler 2018

Hjärtat´s Livsharmoni bokningsregler och GDPR

Vid bokning lämna namn (för och efternamn) samt telefonnummer

Vid Avbokning gäller följande:
Avbokning samma dag debiteras med 50%
Ej avbokad tid debiteras till 100% (Avbokning skall ske senast 1 timme innan bokningen)

Kostnaden tas ut via faktura

Företaget har F-Skatt

Företaget är momsregistrerat

SE-601114270701

 

GDPR

 

GDPR, General Data Protection Regulation 2018/

 Personuppgifts användning och hantering

 HJÄRTAT´S LIVSHARMONI DUNSHULT, GRÖNALUND 362 95 URSHULT

 

  • Mailadresser och Kunduppgifter sparas vid längre tids kontakt - Raderas efter 6 mån eller vid årets avslut, efter avslutad kundrelation.
  • Journaler förs separat - Vid avslutade behandlingar, borttages journalen, 1 år efter avslutad kundrelation. 
  • Fallbeskrivningar skrivs utan personliga uppgifter med enbart första bokstaven i för och efternamn - Sparas enbart i lärande syfte- Borttages efter 2 år.
  • Leverantörsinformation sparas 1 år- Därefter raderas eller slängs informationen.
  • Avtal sparas separat - Raderas vid årets slut om avtalet löpt ut.

 

Rutiner

 

  • Mail och kunduppgifter gås igenom två gånger per år.
  • Journaler gås igenom varje månad.
  • Leverantörsinformation gås igenom varje månad.
  • Avtal gås igenom en gång om året.

          INGA PERSONUPPGIFTER ELLER

          UPPGIFTER AV ANNAN ART LÄMNAS VIDARE TILL ANNAN PART.

          Vid önskan om att få ut egna lagrade, personuppgifter;

          kontakta Greenleaves Andersson via telefon; 0477-202 23, svaret sänds via mail.

      

Följande gäller fr o m 20180508

 

För ömsesidig respekt
Greenleaves Andersson