Gällande regler

 

GDPR

 

GDPR, General Data Protection Regulation 2018/

 Personuppgifts användning och hantering

 HJÄRTAT´S LIVSHARMONI DUNSHULT, GRÖNALUND 362 95 URSHULT

 

  • Mailadresser och Kunduppgifter sparas vid längre tids kontakt - Raderas efter 6 mån eller vid årets avslut, efter avslutad kundrelation.
  • Journaler förs separat - Vid avslutade behandlingar, borttages journalen, 1 år efter avslutad kundrelation. 
  • Fallbeskrivningar skrivs utan personliga uppgifter med enbart första bokstaven i för och efternamn - Sparas enbart i lärande syfte- Borttages efter 2 år.
  • Leverantörsinformation sparas 1 år- Därefter raderas eller slängs informationen.
  • Avtal sparas separat - Raderas vid årets slut om avtalet löpt ut.

 

Rutiner

 

  • Mail och kunduppgifter gås igenom två gånger per år.
  • Journaler gås igenom varje månad.
  • Leverantörsinformation gås igenom varje månad.
  • Avtal gås igenom en gång om året.

          INGA PERSONUPPGIFTER ELLER

          UPPGIFTER AV ANNAN ART LÄMNAS VIDARE TILL ANNAN PART.

 Vid önskan om att få ut egna lagrade, personuppgifter;

 Kontakta Greenleaves Andersson via telefon; 0477-202 23, eller via mail andersson.greenleaves@gmail.com

 Svar lämnas via mail.

      

Följande gäller fr o m 20180508

 

För ömsesidig respekt
Greenleaves Andersson