MEDIAL RÅDGIVNING

Jag arbetar med mina guider för ditt allra bästa. Detta gör jag genom att titta tillbaka på ditt liv, för att så se hur det ser ut framåt. Vilka val du står inför och hur du bäst kan göra för att stå stadigt med fötterna på jorden.
 
Du har givetvis möjlighet till att ställa frågor.
 
Jag ser gärna att du spelar in eller skriver ner det som kommer upp så du får med dig det som vi berättar. Då kommer du ihåg och det arbete som vi lägger ner, kommer dig till nytta under lång tid.
 
För att boka
 
0735-890854

MEDIAL COACHNING

Medial Coaching en samtalsform med spirit

Många av oss har ingen där att bolla problem med och ofta vill vi inte lasta över dem på våra vänner utan vi bär dem tills de blir oöverstigliga för oss att hantera.

 Det är genom, coachande samtal, där jag använder min medialiet och ledda meditationer. Som jag kan stödja dig, ge dig personlig utveckling och lösa upp blockeringar.

Du får här hjälp till läkning på det mentala och fysiska planet.

Ofta visar det sig under denna stund att du hittar din väg, din vilja att gå vidare.

 Du får gärna spela in.

 

För att boka

0735-890854

PRIVAT SEANS

Vid en privat seans möter du en själ som lämnat jordelivet och som önskar ge dig ett budskap som kan vara dig till hjälp i livet.

Ibland händer det att det kan bli flera själar som kommer och hälsar på. Detta beror på hur mycket tid den första behöver för sitt budskap och hur du själv vill att mötet skall vara.

 

Spela gärna in, så du kan lyssna på det igen. 

 

För att boka

0735-890854

 

TAROT

 

Intuitivt använder jag mina tarotkort. Genom det som kommer fram kan du få vägledning i ditt liv. Korten ger dig en möjlighet att följa det som jag ser och förmedlar till dig.

Vi samtalar om det som kommer upp och du kan känna ett stöd i livet.

Jag ser gärna att du spelar in för ditt fortsätta växande.

 

För att boka

0735-890854

 

 

Andlig samvaro med skratt och gråt

ANDLIG SAMVARO

med seans/tarot/drömtolkning/målning, meditationer, eldceremoni, ni kan välja själva. Minst 5 personer. Tillkommer reseersättning 25kr/mil

RENING AV HUS

Rening av hus började jag med 2003, detta är en av de saker som jag hållit på med men i mindre skala än de andra delarna inom det Mediala arbetet.

Nu känner jag att jag vill gå ut med detta arbete och se om det finns fler som behöver hjälp inom detta område.

När jag renar ditt hem eller annan byggnad, hjälper jag även själar över till andra sidan. Ibland får även du vara med i det arbetet.

Jag kommer hem till dig för att rena ditt hem eller annan form av hus t.ex. ladugård m.m. när du upplever att du har problem med andevärlden, obehag av oförklarlig andledning.

Du kanske hör saker eller förnimmer något som stör dig.

 

Det kan även vara dina barn eller djur som upplever obehag i form av att de upplever eller ser andevärlden. 

 

Då detta arbete helt beror på omständigheter och storlek på hus arbetar jag alltid på löpande timme. Oftast tar det mellan 1-3 timmar, men som sagt det kan variera.

 

Välkommen att höra av dig.

 

För att boka

0735-890854