MEDIAL RÅDGIVNING

Medial rådgivning


Till en rådgivning kommer du då du vill få veta saker om din framtid utan att berätta och samtala om hur du har det. Du kan ställa frågor som vi besvarar, men annars är det här mest jag som talar genom mina guiders ord, bilder och känslor.
 
Jag blickar bakåt så du får saker i ett sammanhang och tittar även på dina alternativ när de kommer upp.
 
Jag ser gärna att du spelar in eller skriver ner det som kommer upp så du får med dig det som vi berättar. Då kommer du ihåg och det arbete som vi lägger ner kommer dig till nytta under lång tid.

Tarot

Tarot

Intuitivt använder jag mina tarotkort. Genom det som kommer fram kan du få vägledning i ditt liv. Korten ger dig en möjlighet att följa det som jag ser och förmedlar till dig.

Vi samtalar om det som kommer upp och du kan känna ett stöd i livet.

Jag ser gärna att du spelar in för ditt fortsätta växande.

 

 

MEDIAL COACHNING

Medial Coaching en samtalsform med spirit

Har utvecklat sig själv under de år då jag har arbetat.

Många av oss har ingen där att bolla problem med och ofta vill vi inte lasta över dem på våra vänner utan vi bär dem tills de blir oöverstigliga för oss att hantera.

 Genom vårt samtal kan jag gå in i vissa partier och titta extra djupt i saken. Något som kan lösa upp många knutar inombords och hjälpa dig till läkning på det mentala planet.

Ofta visar det sig under denna stund att du hittar din väg, din vilja att gå vidare.

 

Du får gärna spela in.

PRIVAT SEANS

Privat seans

Vid en privat seans möter du en själ som lämnat jordelivet och som önskar ge dig ett budskap som kan vara dig till hjälp i livet.

Ibland händer det att det kan bli flera själar som kommer och hälsar på. Detta beror på hur mycket tid den första behöver för sitt budskap och hur du själv vill att mötet skall vara.

 

Vill du får du spela in eller skriva ner det som sägs, men det är bra om du är mest närvarande i mötet.

 

RENING AV HUS

Husrening

Rening av hus började jag med 2003, detta är en av de saker som jag hållit på med men i mindre skala än de andra delarna inom det Mediala arbetet.

Nu känner jag att jag vill gå ut med detta arbete och se om det finns fler som behöver hjälp inom detta område.

När jag renar ditt hem eller annan byggnad, hjälper jag även själar över till andra sidan. Ibland får även du vara med i det arbetet.

Jag kommer hem till dig för att rena ditt hem eller annan form av hus t.ex. ladugård m.m. när du upplever att du har problem med andevärlden, obehag av oförklarlig andledning.

Du kanske  hör saker eller förnimmer något som stör dig.

 

Det kan även vara dina barn eller djur som upplever obehag i form av att de upplever eller ser andevärlden. 

 

Då detta arbete helt beror på omständigheter och storlek på hus arbetar jag alltid på löpande timme. Oftast tar det mellan 1-3 timmar, men som sagt det kan variera.

 

Välkommen att höra av dig.

 

 

Prisinformation

MEDIALT ARBETE

 

MEDIAL RÅDGIVNING      650 kr - 1 h

 

TAROT                                     650kr - 1h

 

MEDIAL COACHNING        650 kr - 1 h

 

PRIVATSEANS                       650 kr - 1 h

 

RENING AV HUS                  750 kr - per arbetad timme  (löpande)

                                                   samt resersättning  á 20 kr/mil                          

 

Hjärtat´s Livsharmoni bokningsregler 

Vid bokning lämna namn (för och efternamn) samt telefonnummer

Vid Avbokning gäller följande: 
Avbokning samma dag debiteras med 50% 
Ej avbokad tid debiteras till 100% 

 Kostnaden tas ut via faktura

 

 Företaget har F-Skatt

 Företaget är momsregistrerat

 SE-601114270701

 

 

 

VÄLKOMMEN!


0477-202 23 

0735 - 890854