Med Guds ögon

 
 
Min Gud, du Heliga Moder och Fader som omsluter allt.
 
Hjälp mig att se med dina ögon, så att jag kan se min
 
väg. Den väg som vi kallar livet, det som väntar på mig.
 
Min Gud, du Heliga Moder och Fader som omsluter allt.
 
Hjälp mig att se med förandligad blick och med kärlek på
 
den väg som är min i livet.
 
Så jag finner mitt liv värt någonting.
 
Min Gud, du Heliga Moder och Fader som omsluter allt.
 
När jag ser med dina ögon, den plan som vi lagt upp
 
lyser mitt liv i mina ögon som diamanter i en solstråle
 
och ger mig hopp.
 
 
Skriven av Greenleaves Andersson 170220

Upplevelser i livet

 När jag är med dig Gud
 
Jag vilar mina ögon i tacksamhet
å låter mina örons tystnad höra.
 
Så finner själen tiden för resan ut
och kroppen slappnar av i förtröstan.
 
Tack Gud för mina upplevelser i livet
 
Skriven av Greenleaves Andersson 170221