Att låta det som är otydligt ligga kvar i det undermedvetna o störa kan göra hela livet till ett problem. Drömmar berättar om det du behöver se.

Drömterapi

Att arbeta med Drömterapi, tar dig ut på en resa som rensar i dina känslor, så här kommer vi till det som verkligen är djupt arbete. Här tolkar jag inte din dröm, utan du berättar den för mig och den är mitt underlag för vårt arbete i terapin. Du får gå in och leva om din dröm, innan du når till det djupet så har jag lett dig in i avslappning så du känner dig lugn, trygg och harmonisk.

Genom drömmen leds du till olika känslor som kommer upp till ytan och det är dessa känslor som berättar för mig som Drömterapeut att här skall vi titta lite djupare. Drömkällan och jag leder dig tillbaka till ett minne, det kan vara nytt eller väldigt gammalt, det kan t.o m.  vara från tidigare liv. Så här är det till att spränga gränser och förstå att vi är mycket mer än vad vi låtsas om.

När du väljer att genomföra en drömterapi, känner du att drömmen talar till dig och får dig att känna dig obekväm. Jag vill dock berätta att jag har jobbat med drömterapi på drömmar som låtit som rena semestern, men som sedan visat sig vara riktigt jobbiga minnen och vice versa. Det är ju det som är så underbart, Drömkällan leder dig genom drömmen in i ditt undermedvetna, öppnar dig för en läkning som går på djupet av den du är. Du kanske undrar varför Drömkällan skulle visa dig en hemsk dröm som sedan visar sig vara ett underbart minne. Då vill jag förklara för dig, att vi bygger upp bilder i vårt inre som vi sedan håller väldigt hårt om. Dessa bilder har egentligen inget med själva minnena att göra utan de är bilder som håller oss borta från vårt minne. 

Låt säga att din mamma har gått över till andra sidan och du sörjer henne väldigt mycket. Genom din sorg vill du inte tänka på alla fina stunder du delat med din mamma som liten utan du bygger väggar för att undanhålla dessa minnen. När så drömmen kommer, har den då ev. fullt med känslor och hemskheter och i drömmen ser du din mamma. Drömmen gör dig nyfiken och samtidigt så kommer all din sorg upp, här är det underbart om du vänder dig till en Drömterapeut, för då vi kommer in till dina tidiga minnen från din mamma så får du möta all hennes kärlek och din sorg när du möter henne kan få helas.

Ja detta är bara ett exempel på hur en dröm kan jobba och på hur vi kan jobba med en dröm.

Vid Drömterapi finns även möjligheten att arbeta med; Smärta i kroppen, Känsla i kroppen och Tidigare liv.

Vid val av något av dessa alternativ går jag in direkt på smärtan eller känslan o därifrån arbetar vi vidare. För att arbeta med tidigare liv har jag ett annat arbetssätt.

En Drömterapi tar ca 1h/2h, det är tid som försvinner för upplevelsen är aldrig att vi arbetar under så lång tid. För mig är detta något utav det bästa jag gjort i mitt liv och jag kan bara säga att våga är att vinna. Vinsten kan vara vägen till ett nytt liv.

Då du börjar en resa i Drömterapi kommer du till mig vid minst tre tillfällen. Mellan dessa tillfällen kommer du på Spirituell healing, då jag har upplevt under hela min träning och egna terapier att kroppen behöver balans efter detta djupa arbete och mer energi. Vid både Drömterapin och den Spirituella healingen finns tid avsatt för samtal. Detta för att vara dig till stöd i det du upplever och att hjälpa dig på din väg till en varaktig förändring i trygghet.

Med kärlek

Greenleaves Andersson

Drömtolkning och fördjupningsarbete

Drömtolkning är det första steget till att förstå din dröm. Detta är något som du kan lära dig själv genom att t.ex delta i en drömgrupp. Det finns ju åtskilliga böcker i ämnet, men de flesta utav dessa tar enbart upp symbolerna varifrån du själv sedan skall kunna tolka din dröm.

Detta sätt är på en väldigt grund nivå av tolkning, som jag ser det så är böckerna bra när du väl har en grund att stå på, för då lär de även dig något.

När jag tolkar en dröm gör jag det utifrån aspekten att du troligen är alla delar/symboler/personer i din dröm. Det finns ju många olika slags drömmar, men de flesta kommer till oss för att uppenbara något som skall vara oss till hjälp. Att de kommer tokiga, roliga, sorgsna ibland huller om buller gör att de kan passera igenom vårt nät från vårt undermedvetna till vårt medvetna jag och därigenom bli synliga för oss över huvudtaget. Du vet säkert att det som ligger i ditt undermedvetna är händelser och känslor som du inte vill veta av/har gömt inom dig m.m.

Det är då drömmarna kommer för att belysa ditt undermedvetna för att du därigenom ska kunna lösa upp något som påverkar dig så du inte kan leva ditt liv fullt ut.

Det är till stor hjälp när vi väljer att försöka förstå och tolka våra drömmar och det är ett första steg till läkning.

Med kärlek

Greenleaves Andersson

Drömspel/Drömhealing

Både Drömspel och Drömhealing är något som du gör på nästa plan, alltså efter en tolkning av din dröm. Du kan se det som ett steg ner på trappan till ditt inre djup. 

När du får Drömspel eller en Drömhealing här hos mig, har du redan fått din dröm tolkad och väljer att gå in i drömmen för att se vad den handlar om. Du når till ett visst djup och en viss förståelse för både dig själv och din dröm. Du känner dig ofta hänförd och berörd efteråt.

Att släppa något inombords på denna nivå väljer du när du känner dig osäker på om du vågar helt möta ditt inre, dina minnen som finns på djupet. I drömgruppen är det på denna nivån vi jobbar så alla skall känna sig sedda och tillfreds med vad som kommer upp. Men var beredd även på detta djup finns känslor inlåsta och förståelsen kan bli djup för hela gruppen så även för dig själv vid en privat behandling.

Antingen så tolkar jag din dröm innan du kommer eller så tolkar jag den samtidigt, varpå vi arbetar med Drömspel/Drömhealing.

Med kärlek

Greenleaves Andersson

Drömgrupp i Dunshult, Grönalund

DRÖMGRUPP

Drömgruppen är plattformen där vi tolkar drömmen och arbetar med drömhealing för att gå in i drömmen.

Här får du lära dig om drömbearbetning, läran om drömmar, symboler, arketyper m.m.

Vi börjar på våren med fem träffar och har så fem träffar på hösten. Det är en härlig kurs med mycket högt till tak. 

Tanken med Drömgrupp är just gruppen, att lyssna till andras drömmar och se hur en tolkning av symboler beror på personen som drömt drömmen. Det lär oss alla så mycket och det är just utav varandra som vi växer, både som grupp och individ.

Välkommen du också!