Välkommen in till Drömmens värld

Jag är utbildad vid Drömakademin av Eva Rosén i Norrköping. Samt gått kurs för Louise Minerva-Li som är grundare till Minervametoden, den metod jag, är utbildad i.

 

Drömterapi- 

I Drömterapi finns olika sätt att nå dessa inre djupa rum, vi kan arbeta med din nattdröm, din smärta, ditt beteende, din känsla eller tidigare liv. Det sist nämnda gör vi när vi inser att vi inte kan komma längre-djupare in i detta livet, utan vi behöver gå längre tillbaka i tiden.

 

Jag har varit med om att läka ut inflammationer, smärtor, obalanser, tvångsbeteenden och osunda förhållningssätt under de år som jag har arbetat.

 

I drömterapin ingår också att du bokar upp en Spirituell healing efter 2 veckor, för att skapa balans efter den förändring som skett i din kropp och i ditt mentala jag.

 Du kan även välja  en Distanshealing om du kommer långt ifrån.

Med kärlek

Greenleaves Andersson

Drömtolkning och fördjupningsarbete

Drömtolkning här lämnar du mig din dröm och jag tolkar den utifrån de symboler, känslor, m.m. som kommer upp till ytan. Vi diskuterar min tolkning och du får en chans till att reflektera och komma till insikt om ditt liv och var du står, samt vad du kan göra för att hjälp dig.

 

Med kärlek

Greenleaves Andersson

Drömspel/Drömhealing

Drömhealing är något som du gör på nästa plan, alltså efter en tolkning av din dröm. Du kan se det som ett steg ner på trappan till ditt inre djup. 

Antingen så tolkar jag din dröm innan du kommer eller så tolkar jag den samtidigt, varpå vi arbetar med, Drömhealing.

Med kärlek

Greenleaves Andersson

DRÖMGRUPP

Drömgrupp- i drömgruppen, tolkar vi drömmarna som deltagarna tar med sig gemensamt, varpå den som fått sin dröm tolkad gör en drömhealing tillsammans med mig. Här lär du dig som deltagare om drömmars betydelse, allmän drömkunskap och att tolka dina drömmar. I drömhealingen som följer får du en chans till att släppa de blockeringar som drömmen påvisar.

 Det kommer att vara högt till tak, vi har alla tystnadsplikt om det som vi upplever gemensamt. Du får vara beredd på att ge dig hän och våga släppa det som kommer upp. Du är med oss, vi hjälper och stödjer dig tillsammans med övriga gruppen.

Välkommen du också!

Drömgrupp i Dunshult, Grönalund