Jag är utbildad vid Drömakademin av Eva Rosén i Norrköping. Samt har gått kurs för Louise Minerva-Li som är grundare till Minervametoden som är den metod jag, är utbildad i.

Drömterapi

 

Drömterapi- 

För att nå de djupaste hålorna inombords, de platser i kroppen där vi lagrat det som gör mest ont. Det som vi helst vill slippa att någonsin se, men ändå kommit till insikt om behovet utav att möta det som finns där. Då är Drömterapi ett underbart redskap till hjälp.

I Drömterapi finns olika sätt att nå dessa inre djupa rum, vi kan arbeta med din nattdröm, din smärta, ditt beteende, din känsla eller tidigare liv. Det sist nämnda gör vi när vi inser att vi inte kan komma längre-djupare in i detta livet, utan vi behöver gå längre tillbaka i tiden.

 Genom avslappning, liggandes på britsen- leds du in i din nattdröm, din smärta m.m. Härifrån leder jag dig vidare ner till tidigare minnen. I minnena som kommer upp får du förlösa det som gör ont och möta dina inre barn, på så sätt sker ett helande. Efteråt bjuds du på fika och samtal/avslappning.

 

Jag har varit med om att läka ut inflammationer, smärtor, obalanser, tvångsbeteenden och osunda förhållningssätt under de år som jag har arbetat.

 

I drömterapin ingår också att du bokar upp en Spirituell healing efter 2 veckor, för att skapa balans efter den förändring som skett i din kropp och i ditt mentala jag.

 Du kan även välja  en Distanshealing om du kommer långt ifrån.

Med kärlek

Greenleaves Andersson

Drömtolkning och fördjupningsarbete

Drömtolkning här lämnar du mig din dröm och jag tolkar den utifrån de symboler, känslor, m.m. som kommer upp till ytan. Vi diskuterar min tolkning och du får en chans till att reflektera och komma till insikt om ditt liv och var du står, samt vad du kan göra för att hjälp dig.

Drömmarna kommer för att belysa ditt undermedvetna för att du därigenom ska kunna lösa upp något som påverkar dig så du inte kan leva ditt liv fullt ut.

Det är till stor hjälp när vi väljer att försöka förstå och tolka våra drömmar och det är ett första steg till läkning.

Med kärlek

Greenleaves Andersson

Drömspel/Drömhealing

Både Drömspel och Drömhealing är något som du gör på nästa plan, alltså efter en tolkning av din dröm. Du kan se det som ett steg ner på trappan till ditt inre djup. 

När du får Drömspel eller en Drömhealing här hos mig, har du redan fått din dröm tolkad och väljer att gå in i drömmen för att se vad den handlar om. Du når till ett visst djup och en viss förståelse för både dig själv och din dröm. Du känner dig ofta hänförd och berörd efteråt.

Att släppa något inombords på denna nivå väljer du när du känner dig osäker på om du vågar helt möta ditt inre, dina minnen som finns på djupet. I drömgruppen är det på denna nivån vi jobbar så alla skall känna sig sedda och tillfreds med vad som kommer upp. Men var beredd även på detta djup finns känslor inlåsta och förståelsen kan bli djup för hela gruppen så även för dig själv vid en privat behandling.

Antingen så tolkar jag din dröm innan du kommer eller så tolkar jag den samtidigt, varpå vi arbetar med Drömspel/Drömhealing.

Med kärlek

Greenleaves Andersson

DRÖMGRUPP

Drömgrupp- i drömgruppen, tolkar vi drömmarna som deltagarna tar med sig gemensamt, varpå den som fått sin dröm tolkad gör en drömhealing tillsammans med mig. Här lär du dig som deltagare om drömmars betydelse, allmän drömkunskap och att tolka dina drömmar. I drömhealingen som följer får du en chans till att släppa de blockeringar som drömmen påvisar.

 Det kommer att vara högt till tak, vi har alla tystnadsplikt om det som vi upplever gemensamt. Du får vara beredd på att ge dig hän och våga släppa det som kommer upp. Du är med oss, vi hjälper och stödjer dig tillsammans med övriga gruppen.

Välkommen du också!

Drömgrupp i Dunshult, Grönalund

Prislista Drömarbete

Drömarbete Prislista

Drömtolkning 1hTelefon, brev och skype650kr
Drömtolkning med Drömspel 1h   850kr
Drömterapi 1-2 timmar   1250kr

Jag håller föredrag om Drömtolkning om Drömterapi och om min egen resa igenom min utbildning via "Genom Drömmens Öga". Ser fram emot att du kontaktar mig för ett föredrag.

Startar Drömgrupp 2019.

 

 

Hjärtat´s Livsharmoni bokningsregler 

Vid bokning lämna namn (för och efternamn) samt telefonnummer

Vid avbokning gäller följande: 

Avbokning samma dag debiteras med 50% 

Ej avbokad tid debiteras till 100%                                                       

Kostnaden tas ut via faktura

 

 Företaget har F-Skatt

 Företaget är momsregistrerat

 SE-601114270701

 

 

VÄLKOMMEN!

 

 0735-890854

 0477-20223