18. dec, 2018

I det djupaste rummet

Låt änglarna tala

Det är de tusende rösterna som sjunger. Sjunger hymner till oss var och en.

Kanske hör du deras röster inom dig, kanske lyssnar du varsamt och stilla.

Låt deras sång föra dig till nya höjder, låt deras ord bära dig i denna stund.

När du anar deras kärlek, deras underbara mål med sin sång. Får du öppna ditt hjärta och svara.

Här finns rum, här finns rum, här finns rum. Mycket mera än jag har förstått.

Här finns det underbara självklara, här finns hopp. 

Hoppets låga det får lysa, bära ord och ton till varje hörn.

Lära dig och mig att alltid våga lyssna, till änglakör och inre låga.

Inre låga som värmer och tinar, öppnar upp och lyser genom dina ord.

Dina ord som berör och skapar gemenskap med både himmel och jord.

 

Låt oss lyssna till Änglaskaran och dess sång.

 

Med kärlek

Greenleaves Andersson