1. mar, 2018

När mörker och ljus vävs samman till grått

Hej och välkommen kära läsare.

Idag har tankar och samtal redan handlat om olika sätt att betrakta 7 olika sidor. Det ljusa och mörka, det onda och goda, skratt och sorg.

Att betrakta kan i sig många gånger i sig själv hjälpa till vid nya val. 

När livet ger dig utmaningar som känns för tuffa har vi alla olika strategier för att undkomma känslorna och tankarna. Det kan vara att sova, att ta droger, att kasta sig in i arbete osv.

Det är bara det att varje gång vi smiter från våra känslor så missar vi en möjlighet till upplösning. Vi missar chansen att greppa glädjen inom oss även om som vi alla bär, även om den så bara skulle vara i några sekunder, för den hjälper och förändrar.

När vi mår bra gör de små problemen ingenting och de större har vi kraft att ta hand om. Det är när saker hopar sig av det vi kallar mörkt och negativt som vi glömmer glädjen eller ibland inte ens anser oss värda skratt och glädje.

Om Sorg och tråkigheter känns som ett mörker och glädje och lust känns som ljus, då blir livet i det bästa fallet en vacker väv med bra balans och ljusinsläpp.

När vi stannar med tankar som gör oss deprimerade och ångestfyllda blir väven nästan svart och ju mer tankar som drar ner oss desto svartare väv.

Enbart glädje och lycka ger heller ingen balans för en väv som bara är ljus den ser du inte. Den passerar som ett moln utan att du upplevt den.

Mitt sätt o se på detta är som vågor på vattnet. Först rullar en mörkt svart våg in till strand som rör upp och kastar upp, för att alldeles nu brytas av en ljus lugn våg som stillar och ger ro.

När du stressar hinner vare sig mörkret eller ljuset in till dig utan allt blir till sist Grått och meningslöst.

Då kommer samtalet idag, med en tanke från Kahil Gibran "När du känner dig glad vid köksborder ligger dess motsats i din säng och vice versa.

Med innebörd att hur vi än gör bär vi båda med oss. Så kära ni, våra känslor är en ren tillgång. De hjälper oss till att vilja kärlek och glädje och till att få förmågan och önskan om att vilja hjälpa och förstå vår nästa. Det är inga dåliga grejer det.

Det är det finaste vi har att ge varandra och så friheten att vara dem vi är.

Så ta hand om dina känslor erkänn dem och älska dig själv.

 

Med kärlek

Greenleaves Andersson